Høstens kurs i samfunnskunnskap

Trenger du kurset i samfunnskunnskap for innvandrere? Neste kurs starter i høstferien, som er i uke 41.

Ålesund voksenopplæring arrangerer kurset to ganger i året for deltakere fra Ålesund og nabokommunene, og tidpsunktet pleier å være i skolenes vinter- og høstferie.

Høstens kurs blir i høstferien, som er fra mandag 9. til fredag 13. oktober. I tillegg blir det kurs tre lørdager etterpå.

Det blir denne gangen holdt på  følgende språk:

  • arabisk
  • engelsk
  • thai
  • swahili
  • dari/farsi (persisk)

Obligatorisk prøve i samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap for innvandrere er en obligatorisk del av opplæringa i norsk og samfunnskunnskap for alle som har plikt og/eller rett til opplæring. Det er også obligatorisk å ta prøve i samfunnskunnskap. Den blir arrangert siste kursdag for alle deltakerne.

Alle som skal delta på kurset, må møte alle timene; 50 skoletimer.

De som har rett til gratis norskopplæring, har også rett til gratis samfunnskunnskapskurs med eksamen.

Påmelding

Send e-post til  for påmelding.

 

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund
Ålesund voksenopplæring