Fargespill

Fargespill er en arena der ulike kulturer smelter sammen i dans og musikk. Den første forestillingen i Ålesund skal være under teaterfestivalen Høstscena 27. september

I Fargespill møtes farger og rytmer fra ulike verdenshjørner møtes i en smeltedigel av popmusikk, folkemusikk, dans, sang, og ikke minst tonnevis med energi. Fargespill vil vise at musikk, dans og sang er de beste arenaene vi har for et likeverdig og konstruktivt møte mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring og kultur.  

De fleste av aktørene er kommet til Norge som flyktninger og asylsøkere. Det er disse unge, lovende som er grunnstammen i Fargespill. Forestillingen bygges opp med folkesanger, regler og dans som de har tatt med seg fra sine respektive land og kulturer på ferden til Norge. Små perler fra verden som vi aldri ville fått oppleve om ikke disse barna og ungdommene hadde kommet hit.

Konseptet er opprinnelig utviklet av Stiftelsen Fargespill, i forbindelse med Festspillene i Bergen. De senere årene har Fargespill blitt arrangert og vakt oppsikt i flere norske byer.

Fargespill for først gang i Ålesund

Fargespill er årets åpningsforestilling på Høstscena. Et stort arbeid er lagt ned i å samle musikalske verdensskatter, og opptil åtti personer fra minst femten ulike land står på scenen, under ledelse av det fenomenale orkestret BRAZZ BROTHERS og de fabelaktige Møremusikerne.

De har øvd på Fellesverket Dragen  - gå ikke glipp av den første forestillingen i Ålesund 27. september

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund
Ålesund voksenopplæring