Kurs og opplæring

Grunnskole for voksne

 Du har rett til grunnskole for voksne dersom du er over 16 år, har lovlig opphold i landet, og har behov for grunnskoleopplæring.

Les mer

Spesialundervisning

Spesialundervisning i grunnskole for voksne skal tilbys den som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne. Voksne som har behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter, kan også ha rett til spesialundervisning.

Les mer

Samfunnskunnskap for innvandrere

Alle innvandrere som har en oppholdstillatelse som gir rett og plikt eller kun plikt til opplæring, skal ha 50 timers kurs i samfunnsfag. Deltakeren skal få informasjon om rettigheter, plikter og muligheter, og kjennskap til sentrale verdier. Kurset holdes på deltakerens eget språk eller et språk deltakeren forstår.

Les mer

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund
Ålesund voksenopplæring