Kurs og opplæring

Grunnskole for voksne

 Du har rett til grunnskole for voksne dersom du er over 16 år, har lovlig opphold i landet, og har behov for grunnskoleopplæring.

Les mer

Samfunnskunnskap for innvandrere

Alle innvandrere som har en oppholdstillatelse som gir rett og plikt eller kun plikt til opplæring, skal ha 50 timers kurs i samfunnsfag. Deltakeren skal få informasjon om rettigheter, plikter og muligheter, og kjennskap til sentrale verdier. Kurset holdes på deltakerens eget språk eller et språk deltakeren forstår.

Les mer

Spesialundervisning

Spesialundervisning i grunnskole for voksne skal tilbys den som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne. Voksne som har behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter, kan også ha rett til spesialundervisning.

Les mer

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund
Ålesund voksenopplæring