Grunnskole for voksne

 Du har rett til grunnskole for voksne dersom du er over 16 år, har lovlig opphold i landet, og har behov for grunnskoleopplæring.

Denne retten er lovfestet i opplæringsloven § 4A-1.

Grunnskoleopplæring er gratis. Vanligvis vil du få tilbud om opplæring i de 5 fagene du trenger for å få vitnemål for voksne. Du kan få opplæring i alle 5 fagene, i enkeltfag eller i grunnleggende ferdigheter:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag

Det gis også opplæring i IKT.

Pris

Opplæringen er gratis for deltakere fra Ålesund. Andre kommuner kan kjøpe plass.

Søknadsskjema

Meld deg grunnskole for voksne her.

Vurdering av realkompetanse

Voksne over 16 år som søker om inntak til videregående skole, og som ikke kan dokumentere 9-årig grunnopplæring fra hjemlandet, kan søke kommunen om å bli realkompetansevurdert.

Realkompetansevurderingen blir foretatt i de fem fagene som kreves for at den voksne skal kunne få vitnemål fra grunnskole for voksne. Kompetansen i faget må tilsvare minimum karakteren 2 etter læreplanen i Kunnskapsløftet i det aktuelle faget.

Ønsker du å søke om realkompetansevurdering, blir du kalt inn til kartlegging og en samtale hvor du får informasjon om hva som kreves for å få godkjent realkompetansen. Kontakt oss dersom du ønsker å søke.

 

 

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund
Ålesund voksenopplæring