Kurs i norsk for innvandrere

Vi tilbyr kurs i norsk for nybegynnere og viderekomne, både på dag- og kveldstid.

Nivå

Vi tilbyr kurs på følgende nivå:

  • Alfabetiseringskurs
  • Nybegynnerkurs (A1) / beginner
  • Mellomnivåkurs (A2) / intermediate
  • Videregående kurs (B1) / intermediate
  • Videregående kurs (B2) / advanced

Kurs

Norskkurs på dagtid

Nivå

Klasser på alle nivåer. Deltakere som kan en del norsk, kan ta en kartleggingstest.

Det arrangeres nasjonale norskprøver 3 ganger per år.

Tid

Hverdager fra kl. 08.30 - 12.00 eller 08.30 - 14.00.

Sted

Undervisning foregår i Parkgt. 11 (gamle Nørvøy skole) i Ålesund sentrum.

Pris

Kr 55,- per undervisningstime for deltakere som skal betale.

Norskkurs på kveldstid for nybegynnere

15 ukers kveldskurs, med oppmøte to kvelder per uke. Oppstart høst og vår.

Nivå

Det er to kursdeler, med ulike nivå:

  • Del 1: Arbeider frem mot A1-nivå (90 timer, ca. 15 uker)
  • Del 2: Arbeider frem mot A2-nivå (90 timer, ca. 15 uker)

Deltakerne vil få kursbevis per del.

Kurslengde

Begge kurs går over 15 uker. Det er to kvelder per uke, totalt 90 timer undervisning.

Pris

Pris per del: kr 7 650,- for deltakere som skal betale.

Norskkurs på kveldstid for viderekomne

Undervisning for viderekomne, på to ulike nivå. Oppmøte er to kvelder per uke.

Tid

Kl 17.30 – 20.00 (tre undervisningstimer).

Pris

Kr 75,-  per undervisningstime for deltakere som skal betale.

Praktiske opplysninger

Påmelding

Meld deg på norskkurs her (skjema kommer)

Søkere kan bli bedt om å ta en språktest for å finne riktig kursnivå.

Oppstart

Du vil få nærmere beskjed om oppstart når vi har ledig plass.

Betaling

Deltakere som skal betale kurset selv, eller den som eventuelt skal betale kurset for deltakeren, inngår en kontrakt med skolen for en viss periode som eleven selv bestemmer. Det kan være for 1-2 måneder, eller mer. Faktura utarbeides i tråd med kontrakten.

Relevante lenker

 

 

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund
Ålesund voksenopplæring