Samfunnskunnskap for innvandrere

Alle innvandrere som har en oppholdstillatelse som gir rett og plikt eller kun plikt til opplæring, skal ha 50 timers kurs i samfunnsfag. Deltakeren skal få informasjon om rettigheter, plikter og muligheter, og kjennskap til sentrale verdier. Kurset holdes på deltakerens eget språk eller et språk deltakeren forstår.

På nettsiden til integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDI) er det informasjon på flere språk om hvem som har rett og plikt.

Lærerværket vi bruker er digitalt og ligger på www.samfunnskunnskap.no. Det er oversatt til flere språk.

Tidspunkt

Ålesund voksenopplæring arrangerer kurs to ganger i året for deltakere fra Ålesund og nabokommunene.

Kursene går i skolenes vinter- og høstferie, som pleier å være i uke 8 (februar/mars) og uke 38 (september/oktober).

Pris

Kurset er gratis for deltakere som har rett- og plikt etter introduksjonsloven. Andre må betale kr  3 800,- per kurs.

Påmelding

Send e-post til for påmelding.

Kursene starter når det er tilstrekkelig antall påmeldte i de ulike språkene.

Relevante lenker

 

 

Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund
Ålesund voksenopplæring